GSM A2m2

1 925 kr

Universell funktion

Kompakt universell larmsändare som larmar via SMS eller GPRS/internet vid olika händelser som

påverkan av fysiska ingångar (larmslingor), temperatur (inbyggd termostat) eller från annan givare.

Idealisk för driftövervakning och insamling av driftdata, telefonstyrt relä mm. Kan fjärrprogrammeras

via GSM Connect eller med SMS. Strömsnål, kan monteras i såväl fasta som mobila objekt, passar

bra för alla typer av övervakning t.ex. fordon, maskiner, apparater, hydraulik, industrin, elektriska lås,

vattenpumpstationer, vätskenivåer i tankar, öppna, stänga, larma grindar bommar portar,

kylsystemlarm, start/stopp av värmare i fordon, SMS vid billarm.

Med flera samtalslistor kan du välja vilka som skall bli meddelade/hur/turordning med eller utan

bekräftelse. T.ex. först får du ett SMS sedan blir du uppringd om du inte ringer tillbaka till enheten

meddelas en larmcentral.


2 Reläutgångar

Möjligt att fjärrstyra var för sig 2 st. reläutgångar med hjälp av SMS


4 Ingångar

Ingångarna är både analoga och digitala och kan larma på temperaturvärde eller en statisk händelse.

Ingångarna kan programmeras till att larma efter en fördröjningstid. Varje ingång kan också

programmeras som normalt öppen eller normalt sluten kontakt.


Programmering

Mycket enkel fjärrprogrammering, via GSM Connect (även mobilanpassad version) eller med ett

SMS och du är i gång. Valbara förinställningar men kan konfigureras till det flesta förekommande

behov.

Flera populära produkter

Radiolink TR-4E GSM

4 415 kr
Läs mer

Heat-Link A22+

4 069 kr
Läs mer

Dieselvakt

1 866 kr
Läs mer

GSM A3+

3 818 kr
Läs mer